NAŠE NABÍDKA

 Třídění zeminy

  • třídění zeminy provádíme přímo u zákazníků
  • zpracování zeminy, štěrkopísky a drobné kamenivo
  • kapacita až 60 m3/h, dle vlhkosti materiálu třídění zeminy na 3 frakce

 

 Kontejnerová doprava

  • zajistíme odvoz zeminy
  • dovoz písku, štěrku, zeminy

 

Zemní a výkopové práce

  • provádíme výkopy základů RD
  • výkopy inženýrských sítí (přípojky vody, kanalizace, elektro)
  • výkopy bazénů, terénní úpravy


Pronájem

Mobilní třídičku je možné pronajmout 

pouze s obsluhou.